Freshman Football Cheer

Team:  Freshman Football Cheer

Roster: 
Name:  Lucy Downer
Name:  Ginger Flexon
Name:  Vanessa Hurtado
Name:  Mary Jung
Name:  Emily Kelly
Name:  Rose McGahan
Name:  Luciana Osmon
Name:  Morgan Papuga
Name:  Cassidy Payne
Name:  Leighton Sarajian
Name:  Morgan Smith
Name:  Minnie Thompson
Name:  Ella Underwood
Name:  Madeline Webb